En liten bok om mindfulness

10 minutter om dagen som gir mindre stress og mer ro

  • Artnr: 9788293493037

Beskrivelse av artikkelen

Mindfulness og montessorifilosofien har mye til felles: De sansebaserte læringsopplevelsene, fokuset på oppmerksomt nærvær og øvelser for å utvikle konsentrasjon og større indre trygghet. Montessoriøvelser som ”stilleleken” og ”gå på linjen” er gode eksempler på øvelser som er helt i tråd med mindfulness: Å gi både kroppen og sinnet fokus og ro.

Angeline Lillard, som har skrevet flere bøker om montessoripedagogikk, oppsummerer mindfulness slik: “Mindfulness is a quality of focused attention on the present moment coupled with a non-judgmental stance. Mindfulness has been associated with well-being and happiness in adults, and there are many aspects of the Montessori curriculum that go hand-in-hand with this concept, and in turn produce positive outcomes for students.” (Lillard, 2011). 

I denne lille boken viser Patrizia Collard hvordan man ved hjelp av øvelser som kun tar fem eller ti minutter kan oppnå mer ro og tilstedeværelse. Boken anbefales til foreldre – men også til alle som arbeider med barn i barnehage og skole.