Barnesinnet, Maria Montessori

  • Artnr: B400

Beskrivelse av artikkelen

"Barnesinnet - The Absorbent Mind" - regnes som en klassiker innen pedagogisk litteratur. Boken bygger på Maria Montessoris forelesninger i årene mellom 1939 og 1946. Hun forteller om hvordan hun utviklet sin pedagogikk, og hun analyserer de fysiske og psykologiske sidene ved barns utvikling de første seks leveårene. Hun beskriver barnets unike mentale kapasitet, hvordan det "underviser seg selv", lærer seg språk, kulturelle normer og utvikler sin personlighet. 

ISBN: 82-996935-3-5
Utgivelsesår: 2006