Informasjonsmateriell for barnehager og skoler

Skal dere arrangere åpent hus eller temakvelder? Eller har foreldre innom barnehagen/ skolen som ønsker kunnskap om montessori? Da kan det være nyttig med profesjonelt uformet informasjonsmateriell som kan deles ut.

Vi har laget et hendig lite hefte som heter "Montessori i Norge. Svar på de 15 vanligste spørsmålene om montessoripedagogikken". Dette heftet egner seg ypperlig til å dele ut til foreldre og andre som er nysgjerrige på montessori. Heftet kan bestilles i pakker á 50 eksemplarer.

Montessori, kartong á 60 eks (-50%)

Kartong á 60 hefter

Heftet "Montessori" er i magasinformat, og tar for seg de seks grunnleggende prinsippene i montessoripedagogikken. Dette heftet kan kjøpes enkeltvis for kr. 129,- i nettbutikken vår, men ønsker din barnehage/ skole å kjøpe et større parti for å dele ut til foreldre, så kan dere kjøpe kasser á 60 eksemplarer.

Kurs

Montessoriforlaget setter ikke opp egne kurs, men henviser gjerne til Montessorisenteret som tilbyr både kurs og veiledning. Montessorisenteret kan lage skreddersydde kurs til din barnehage-/ skole, og kan også gi veiledning i bruk av montessorimateriellet.

Les mer på
www.montessorisenteret.no