Informasjonsmateriell for barnehager og skoler

Skal dere arrangere åpent hus eller temakvelder? Eller har foreldre innom barnehagen/ skolen som ønsker kunnskap om montessori? Da kan det være nyttig med profesjonelt uformet informasjonsmateriell som kan deles ut.

Vi har laget et hendig lite hefte som heter "Montessori i Norge. Svar på de 15 vanligste spørsmålene om montessoripedagogikken". Dette heftet egner seg ypperlig til å dele ut til foreldre og andre som er nysgjerrige på montessori. Heftet kan bestilles i pakker á 50 eksemplarer. Det koster kr. 1000 for 50 hefter (kr. 20 per stk). Porto tilkommer.

Montessori, kartong รก 60 eks (-40%)

Kartong á 60 hefter

Heftet "Montessori" er i magasinformat, og tar for seg de seks grunnleggende prinsippene i montessoripedagogikken. Dette heftet kan kjøpes enkeltvis for kr. 129,- i nettbutikken vår, men ønsker din barnehage/ skole å kjøpe et større parti for å dele ut til foreldre, så kan dere kjøpe kasser á 60 eksemplarer for kr. 4.644 (40 prosent rabatt). Frakt tilkommer.

Kurs

Montessoriforlaget setter ikke opp egne kurs, men henviser gjerne til Montessorisenteret som tilbyr både kurs og veiledning. Montessorisenteret kan lage skreddersydde kurs til din barnehage-/ skole, og kan også gi veiledning i bruk av montessorimateriellet.

Les mer på
www.montessorisenteret.no