SMÅROLLINGEN

Det er på tide å endre måten vi betrakter smårollingene på.

Ved å bruke prinsippene som ble utviklet av legen og pedagogen Maria Montessori, viser Simone Davies hvordan vi kan snu livet med et barn i «trassalderen» om til å bli en fantastisk tid – fylt av nysgjerrighet, læreglede, respekt og oppdagelser.

«Smårollingen» er en brukervennlig, morsom og nyttig bok for alle foreldre – og for alle som arbeider med barn. 

Boken ble en umiddelbar bestselger da den utkom på engelsk våren 2019, og er allerede oversatt eller under oversettelse til 20 språk. Madlena Ulrich har kvalitetssikret den norske oversettelsen og skrevet forordet.

I boken deler Simone Davies sine egne erfaringer og gir hundrevis av praktiske tips: 

– Bevar roen når smårollingen ikke gjør det.
– Sett grenser med kjærlighet og respekt.

– Tilrettelegg omgivelsene og kvitt deg med kaos.
– Lag montessoriaktiviteter som vil skape læreglede og gi mestringsfølelse.
– Styrk barnets hjerne for livet (og bli samtidig klokere selv).

Simone Davies er utdannet montessorilærer for aldersgruppen 0-3 år fra AMI.  Hun er født og oppvokst i Australia, men har bodd mange år i Amsterdam med familien sin, hvor hun leder foreldre-barn-klasser på skolen Jacaranda Tree Montessori. I tillegg driver hun den populære bloggen The Montessori Notebook. På bloggen deler hun sine erfaringer og beste tips – og hjelper foreldre til å finne en vei mot det alle ønsker: Barn og voksne som har det fint med seg selv. Og hverandre.

«Smårollingen» utgis på norsk 1. november 2019 – men kan forhåndsbestilles allerede nå i vår nettbutikk

MONTESSORI

Hver eneste dag stifter nye foreldre og barn bekjentskap med montessoripedagogikken. Den pedagogiske filosofien som Maria Montessori utviklet for litt over hundre år siden, omfatter i dag barn i alle miljøer og verdensdeler.

«MONTESSORI» presenterer seks grunnleggende prinsipper i montessoripedagogikken: det forberedte miljøet, frihet og ansvar, individualisering og samarbeid, arbeid og arbeidssykluser, konkretisering og motorikk, og sist, men ikke minst: helheten og fredstanken. Det redegjøres for hvordan disse grunnleggende prinsippene fungerer i praksis i montessoribarnehagene og montessoriskolene i Norge i dag.

Montessoripedagogikken tar utgangspunkt i at barn vil lære, og at de må få gjøre det i sitt eget tempo. I et nøye forberedt miljø og ved hjelp av grundig utprøvde hjelpemidler, utformer læreren sitt arbeid etter barnas individuelle forutsetninger. «MONTESSORI» henvender seg både til kommende og virksomme pedagoger, men også til foreldre som ønsker å vite mer om montessoripedagogikken. 

Dette heftet – og våre andre titler – kan bestilles i vår nettbutikk

 

Nienhuis montessorimateriell

Montessoriforlaget har vært leverandør til det norske montessorimiljøet i mange år. Vårt fokus er høy kvalitet og personlig service. Nederlandske Nienhuis er vår hovedleverandør av montessorimateriell. Vi er også leverandør for det italienske merket Gonzagarredi som har både montessorimateriell og møbler til barnehager og skoler.