MONTESSORI

Hver eneste dag stifter nye foreldre og barn bekjentskap med montessoripedagogikken. Den pedagogiske filosofien som Maria Montessori utviklet for litt over hundre år siden, omfatter i dag barn i alle miljøer og verdensdeler.

«MONTESSORI» presenterer seks grunnleggende prinsipper i montessoripedagogikken: det forberedte miljøet, frihet og ansvar, individualisering og samarbeid, arbeid og arbeidssykluser, konkretisering og motorikk, og sist, men ikke minst: helheten og fredstanken. Det redegjøres for hvordan disse grunnleggende prinsippene fungerer i praksis i montessoribarnehagene og montessoriskolene i Norge i dag.

Montessoripedagogikken tar utgangspunkt i at barn vil lære, og at de må få gjøre det i sitt eget tempo. I et nøye forberedt miljø og ved hjelp av grundig utprøvde hjelpemidler, utformer læreren sitt arbeid etter barnas individuelle forutsetninger. «MONTESSORI» henvender seg både til kommende og virksomme pedagoger, men også til foreldre som ønsker å vite mer om montessoripedagogikken. 

Dette heftet – og våre andre titler – kan bestilles i vår nettbutikk

 

Nienhuis montessorimateriell

Montessoriforlaget har vært leverandør til det norske montessorimiljøet i mange år. Vårt fokus er høy kvalitet og personlig service. Nederlandske Nienhuis er vår hovedleverandør av montessorimateriell. Vi er også leverandør for det italienske merket Gonzagarredi som har både montessorimateriell og møbler til barnehager og skoler.